تلفن ثابت

01334621742

تلفن همراه

09113400343

گیلان ، رودبار ، وسط بازار

سراهی خلسر ، خیابان شهید محمدجواد شعبانی

ایمیل

info@zirood.ir